Friday, September 01, 2006

life

hidup adalah menentukan pilihan,
adakala pilihan diambil dengan sukarela,
adakalanya dengan terpaksa.

No comments: